Thx

posted on 22 Aug 2008 00:52 by oomiracleoo
มีคนเคยบอกว่า..

เวลาที่เราเลิกร้องไห้แล้วเมื่อไหร่

เราก็จะมองเห็นทางเดินข้างที่ชัดเจนขึ้นเมื่อนั้น..ถ้าอิฐบางก้อน

ที่เราก่อขึ้นมาแล้ว

ทำให้ตัวเองรู้สึกแย่

ก็หัดทุบทิ้งไปเสียบ้าง

เราจะได้มีทางออก

หรือทางเลือก

ให้กับตัวเองมากขึ้น..ขอบคุณ..ค ว า ม คิ ด

ที่ช่วยให้เราได้ใช้อวัยวะที่ชื่อ"สมอง"บ่อยๆ

แม้บางครั้ง..

ที่ความคิดจะมีมากเกินไปจน "ล้น"

แต่หลายครั้ง..

ที่เราหยุดทำเรื่องไร้สาระได้

ก็เพราะสิ่งๆ นี้ห้ามเอาไว..ขอบคุณ..ค ว า ม ฝั น

ที่ช่วยทำให้เกิดสิ่งดีๆ ขึ้นมา

เพราะเราอยากเห็นมันกลายเป็นความจริง

และบางครั้งอีกเหมือนกัน

ที่มันก็สอนให้เราเข้าใจด้วยว่า

"ความฝัน" บางอย่าง

เป็นได้แค่ "ความฝัน"

เปลี่ยนเป็นความจริงไม่ไ่ด้..ขอบคุณ..ค ว า ม จ ริ ง

ที่ทำให้รู้สึกได้ว่า

ตัวเองยังยืนอยู่บนโลก..ขอบคุณ..ค ว า ม ทุ ก ข์

ที่บอกอะไรเราได้อย่างตรงไปตรงมา

ไม่เหมือนกับความสุข

ที่บางทีให้เราหลงเพลิดเพลิน

จนลืมพิจารณาตัวเอง..ขอบคุณ..ค ว า ม สุ ข

ที่ทำให้โลกใบนี้

แต้มด้วยรอยยิ้ม

และเสียงหัวเราะขอบคุณ..ค ว า ม รั ก

ที่ทำให้จิตใจเราอ่อนโยน

ไม่แข็งกระด้าง

รู้จักการให้และการเสียสละ

แม้ว่าความรักในระหว่างคนสองคนนั้น

จะต้องมีคนหนึ่งที่รักมากกว่า..อยู่เสมอ..ขอบคุณ..ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง

ที่ทำให้โลกนี้สวยงาม และไม่น่าเบื่อ

การยอบรับความแตกต่างของเรากับคนอื่น

จะทำให้ประตูของมิตรภาพ

เปิดออกตลอดเวลา..ขอบคุณ..ค ว า ม เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง

ที่ช่วยให้เรารู้จักเตรียมพร้อม

และรู้จักการปล่อยวาง..ขอบคุณ..เ ธ อ

ที่เข้ามาในชีวิต

ทำให้ชีวิตนี้มีค่า

และรู้ว่ามีความหมาย

ต่อชีวิตคนๆหนึ่งมากเพียงใดขอบคุณ..ตั ว เ ร า เ อ ง

ที่ซักวันจะเข้มแข็งได้ด้วยหัวใจ

และยืนได้ด้วยสองเท้าของตัวเราเองข อ บ คุ ณ ..ที่วันนึง

เราจะไม่มีน้ำตา..อีกต่อไป..

Comment

Comment:

Tweet